• Legemiddelindustriens bransjeregler22.4 Gjennomføring av møter

    22.4 Gjennomføring av møter

    Det skal foreligge referater fra alle Advisory Board-møter.

    Vanlige samhandlingsregler for møtested og eventuell servering av måltider gjelder, jf. særlig kapittel 18.

    Veiledning
    Det skal lages referater fra alle møter i Advisory Board hvor konsulenters bidrag fremkommer tydelig og med en beskrivelse av eventuelt arbeid med forberedelser til eller oppfølging etter møtet.