• Legemiddelindustriens bransjeregler21.7 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    21.7 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    Engasjement til å utføre oppdrag/tjenester skal ikke benyttes for å utilbørlig påvirke en beslutning om å anbefale, forskrive, kjøpe, gi, selge eller administrere et Legemiddel.

    Veiledning
    Det vises til veiledning til punkt 14.8.