• Legemiddelindustriens bransjeregler21.6 Nivå på dekning av kostnader for konsulenter

    21.6 Nivå på dekning av kostnader for konsulenter

    Dersom en konsulent deltar på et arrangement innenlands eller utenlands som konsulent eller rådgiver, gjelder reglene i kapittel 18.