• Legemiddelindustriens bransjeregler2.3 Plattformer der reglene får anvendelse

    2.3 Plattformer der reglene får anvendelse

    Reglene gjelder uavhengig av plattform og format; muntlig, trykt, elektronisk og digital kommunikasjon.