• Legemiddelindustriens bransjeregler19.5 Dokumentasjon og åpenhet

    19.5 Dokumentasjon og åpenhet

    Dokumentasjon rundt Støtte oppbevares av Medlemsfirmaet i minst 5 år.

    Medlemsfirmaene skal publisere finansielle overføringer og annen type bidrag gitt som tildelt Støtte (se kapittel 26).

    Veiledning
    Det vises til kapittel 26 om Åpenhet om verdioverføringer fra Medlemsfirma.