• Legemiddelindustriens bransjeregler19.4 Stipend og priser

  19.4 Stipend og priser

  Støtte til enkeltpersoner er ikke tillatt (se punkt 19.1 andre avsnitt).

  Det er likevel tillatt at et Medlemsfirma betaler for eller medvirker til stipend og priser som tildeles enkeltpersoner dersom følgende betingelser er oppfylt:

  • valg av stipend- eller prisvinner gjøres av en komite oppnevnt av en Helseorganisasjon uten noen form for forslagsrett eller påvirkning av Medlemsfirma
  • valg av stipend- eller prisvinner gjøres basert på skriftlige kriterier (vedtekter)
  • stipendet eller prisen tildeles for forskning innen medisin eller pasientbehandling
  • stipend- eller prisvinner har anledning til å motta stipendet/prisen
  • Medlemsfirma utbetaler sitt bidrag til separat konto hos Helseorganisasjonen som så forestår utbetaling til stipend- eller prisvinner i samsvar med gjeldende skatte- og regnskapsregler
  • samarbeidet mellom Medlemsfirma og Helseorganisasjonen er kommet i stand etter søknad og er nedfelt i skriftlig avtale
  Veiledning
  Det kan ikke gis Stipend og/eller priser øremerket for dekning av reise og/eller opphold.