• Legemiddelindustriens bransjeregler18.7 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    18.7 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    Forpleining skal ikke gis eller tilbys for å utilbørlig påvirke en beslutning om å anbefale, forskrive, kjøpe, gi, selge eller administrere et Legemiddel.

    Veiledning
    Det vises til veiledning til punkt 14.8