• Legemiddelindustriens bransjeregler18.4 Måltidssatser

  18.4 Måltidssatser

  18.4.1 Satser i Norge

  Bevertningssats A:
  255.- (1.1.2021) «enklere lunsj/mottakelse».

  Bevertningssats B:
  970.- (1.1.2021)«lunsj/middag».

  Satsene er inklusiv drikke og mva, eksklusiv eventuell «tips».

  18.4.2 Satser utenfor Norge

  For arrangementer og arbeidsmøter i utlandet gjelder satsene i arrangementets vertsland (bestemt av nasjonal bransjeforening).

  Dersom det ikke finnes lokale satser i vertslandet, skal satsene i dette kapittel legges til grunn.

  18.4.3 Alkoholservering

  Alkoholservering utover moderate mengder vin eller øl til middag, i etterkant av møter, er ikke tillatt. Alkohol skal aldri serveres på arbeidsplass eller i forbindelse med digitale arrangementer.

  Veiledning
  Punkt 18.4.3 Alkoholservering
  Servering av øl eller vin sammen med mat er tillatt i moderate mengder. Med moderate mengder forstås normalt 1-2 glass. Det er ikke tillatt å servere alkoholholdig aperitiff eller brennevin.