• Legemiddelindustriens bransjeregler18.2 Forpleining

  18.2 Forpleining

  Medlemsfirmas forpleining er bare tillatt i forbindelse med arrangementer som nevnt i kapittel 15, 16 og 17. Reglene i dette kapittel gjelder også ved arbeidsmøter i forbindelse med konsulentoppdrag og klinisk utprøvning.

  Forpleining skal være begrenset til reise, måltider og overnatting.

  Ved arrangementer i regi av Medlemsfirma kan Medlemsfirma dekke reise og/eller overnatting, dersom det faglige program utgjør minst 5 timer per dag med unntak av reisedag, hvor kravet er minst 3 timer faglig program med mindre reiseprogrammet gjør dette umulig.

  Det minnes om de særlige begrensninger som gjelder forpleining til ansatte i helseforetakene, se særlig punkt 17.2 tredje avsnitt.

  Veiledning
  Det er lov å dekke utgifter i forbindelse med arbeidsmøter i forbindelse med f.eks. konsulentoppdrag, jf. kapittel 21 og 22. Det forutsettes at det er inngått en avtale om konsulentoppdrag, jf. kap. 21.
  Dette gjelder også for ansatte på helseforetak under forutsetning at alle utgifter som skal dekkes er nevnt i avtalen om konsulentoppdraget og at avtalen er avklart med arbeidsgiver iht. foretakets regler.
  Servering på stand
  Servering på stand kan tillates dersom serveringen verken anses som et måltid eller en gave.
  Eksempler på tillatt servering: fruktbiter, småsjokolader, kjeks, små browniebiter, enkel kaffeservering o.l. som er egnet til å nytes på stedet.