• Legemiddelindustriens bransjeregler17.3 Møter i regi av helseforetaket

  17.3 Møter i regi av helseforetaket

  Kurs og faglige møter i regi av helseforetaket, skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra Medlemsfirmaer. Medlemsfirmaet kan imidlertid etter invitasjon forelese eller bidra med foreleser på interne kurs i helseforetakets regi.

  Veiledning
  Forbudet mot økonomisk eller praktisk medvirkning er ikke ment å ramme tradisjonelle «lunsjmøter» i regi av Medlemsfirma, som arrangeres f.eks. under fagdag i helseforetaket. Det gjøres oppmerksom på at enkelte Helseforetak kan ha egne regler om bevertning.
  NOTE:
  Dette kapittelet inneholder enkelte særbestemmelser om kontakt mellom Medlemsfirma og ansatte på offentlige sykehus. Alle øvrige bestemmelser i Reglene som gjelder Helsepersonell får også anvendelse for Helsepersonell som er ansatt på offentlige sykehus.