• Legemiddelindustriens bransjereglerMarkedsføring av legemidler17. Særlig om kontakt med helsepersonell på offentlige sykehus (helseforetak)

    Oops!

    Ingen regler finnes i denne kategorien.