• Legemiddelindustriens bransjeregler16.6 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    16.6 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    Medlemsfirma skal ikke være med å finansiere tredjepartsarrangementer for å utilbørlig påvirke en beslutning om å anbefale, forskrive, kjøpe, gi, selge eller administrere et Legemiddel.

    Veiledning
    Det vises til veiledning til punkt 14.8