• Legemiddelindustriens bransjeregler16.4 Internasjonale kongresser i Norge

    16.4 Internasjonale kongresser i Norge

    Kravet om konseptgodkjenning gjelder ikke for internasjonale kongresser og internasjonale møter i Norge som er godkjent av EFPIA. For øvrig gjelder det norske regelverket.