• Legemiddelindustriens bransjeregler15.7 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    15.7 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    Medlemsfirma skal ikke utilbørlig påvirke en beslutning om å anbefale, forskrive, kjøpe, gi, selge eller administrere et Legemiddel.

    Veiledning
    Det vises til veiledning til punkt 14.8