• Legemiddelindustriens bransjeregler15.4 Krav om faglig relevans. Forbud mot ledsagere

    15.4 Krav om faglig relevans. Forbud mot ledsagere

    Det er kun tillatt å invitere personer som er kvalifisert til å delta og som har relevant faglig interesse i å delta på møtet.

    Ledsagere er ikke tillatt, med mindre tungtveiende medisinske grunner krever det.

    Veiledning
    Forbudet mot ledsagere gjelder selv om ledsageren selv vil dekke alle kostnader. Forbudet omfatter ikke bruk av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) e.l., dersom tungtveiende medisinske grunner krever det.