• Legemiddelindustriens bransjeregler15.2 Krav til innhold

    15.2 Krav til innhold

    Alle arrangement som omfattes av dette kapittel skal ha faglig oppdatering som hovedformål.