• Legemiddelindustriens bransjeregler14.5 Ingen betingelser

    14.5 Ingen betingelser

    Materiell og hjelpemidler som nevnt i dette kapittel kan ikke tilbys eller deles ut med betingelse om motytelse av noe slag fra Helsepersonell f.eks. gjennomføring av et møte.