• Legemiddelindustriens bransjeregler14.4 Firmanavn og logo

    14.4 Firmanavn og logo

    Slikt materiell/hjelpemiddel kan være påført firmanavn og -logo, men skal ikke være påført produktnavn, logo eller kjennetegn med mindre det er nødvendig for riktig bruk av materiellet/hjelpemiddelet og er en del av materiellet/hjelpemidlets funksjon eller hensikt.

    For hjelpemidler vil dette typisk gjelde for «dummier» (f.eks. tomme inhalatorer) som også skal være påført «til demonstrasjon» og «inneholder ikke virkestoff».