• Legemiddelindustriens bransjeregler14.3 Hjelpemidler til pasienter

    14.3 Hjelpemidler til pasienter

    Helsepersonell kan motta informasjons- og utdanningsmateriell eller hjelpemidler av liten verdi som skal viderebringes til pasient, under forutsetning av at materiellet eller hjelpemidlene er godkjent i henhold til firmaets interne godkjenningsrutiner, jf. 29.3