• Legemiddelindustriens bransjeregler14.1 Informasjons- og utdanningsmateriell

    14.1 Informasjons- og utdanningsmateriell

    Informasjons- og utdanningsmateriell kan deles ut til Helsepersonell under forutsetning av at materiellet har liten verdi, er av direkte yrkesmessig betydning for medisinsk behandling eller apotekpraksis, og av direkte nytte for behandlingen av pasienter.

    Veiledning
    Med informasjons- og utdanningsmateriell menes f.eks. apper, fagbøker, pasientbrosjyrer og lignende.
    Det er ikke tillatt å tilby Helsepersonell abonnement på faglige tidsskrifter.