• Legemiddelindustriens bransjeregler13. Gaveforbud

  13. Gaveforbud

  Det er ikke tillatt å gi, tilby eller love gaver, personlige tjenester eller økonomiske fordeler med unntak av det som uttrykkelig er angitt.

  Gaveforbudet omfatter også rimelige reklameartikler som f.eks. kulepenner, musematter og post-it lapper.

  Veiledning
  Anvendelsesområde
  Gaveforbudet omfatter ikke informasjons- og utdanningsmateriell, samt hjelpemidler under forutsatt at det har liten verdi, som nevnt i kapittel 14.
  Reklamemateriell som f.eks. direct mailing, brosjyrer regnes ikke som «gaver» og kan deles ut.
  Absolutt gaveforbud
  Alle former for gaver er forbudt. Gave-forbudet omfatter enhver ytelse uten motytelse av samme verdi. Dette omfatter også blomster i forbindelse med profesjonelle og private markeringer. Gaver av liten verdi til f.eks. en lege som har holdt foredrag er heller ikke tillatt.
  Gaveforbudet omfatter også utlån, f.eks. vederlagsfritt utlån av datautstyr.
  Gaveforbudet omfatter også indirekte gaver.
  Gaver kan være billetter til sports- og kulturarrangementer, penger eller gjenstander som tilsvarer utdeling av penger som verdikuponger etc.
  Møteutstyr
  Det er ikke tillatt å gi kulepenn, musematter, papirblokk eller lignende.  
  På møter på Helsepersonellets arbeidsplass er det tillatt å gjøre praktisk møteutstyr som f.eks. kulepenner og skriveblokker tilgjengelig for deltakerne. Forutsetningen er at dette utstyret er uten navn eller logo for firma eller produkt, og at det er av ubetydelig verdi.
  På møter i egne eller leide lokaler tillates kulepenner og skriveblokker med navn og/eller logo for firmaet (ikke produkt).
  Det presiseres at disse reglene ikke utelukker at hotell- eller kongressnavn er påført møteutstyr. 
  Minnepinner
  Det er lov å dele ut enkle minnepinner med tillatt faglig innhold. Det forutsettes at minnepinnen ikke har en uforholdsmessig stor kapasitet som ikke gjenspeiler en rimelig balanse mellom informasjonsmateriellets behov og tilgjengelige alternativer (med mindre kapasitet). Minnepinner kan være merket med firmanavn og -logo (ikke produkt).