• Legemiddelindustriens bransjeregler10.6 Klar angivelse av avsender

    10.6 Klar angivelse av avsender

    Avsender skal tydelig fremgå. I all informasjon skal navn på utgiver av informasjonen angis. Profilering av firmaet skal imidlertid ikke være hovedfokus.

    Dette gjelder også helse- og sykdomsinformasjon på nettsider som ikke er egne firmasider.