• Legemiddelindustriens bransjeregler10.4 Konkrete krav til utforming av helse- og sykdomsinformasjon

  10.4 Konkrete krav til utforming av helse- og sykdomsinformasjon

  Helse- og sykdomsinformasjon skal:

  • være medisinskfaglig korrekt
  • være datert og medisinsk faglig oppdatert (ved kunnskap om ny viktig sykdoms- eller helseinformasjon bør dette implementeres i og erstatte tidligere utgivelser, på nett skal utgiver gjøre sitt ytterste for at all informasjon til enhver tid er oppdatert og datert)
  • være etterprøvbar/ha referanse/henvisning til pålitelige og faglige kilder
  • inneholde alle de viktigste kjennetegn ved en gitt sykdom og ikke kun enkelte utvalgte aspekt (formatet på informasjonen må tilpasses kvalitetskravet og ikke omvendt)
  • ha en egnet utforming; design og forma
  • være enkel å forstå og tilpasset målgruppe
  • ikke fremstille sykdom på en slik måte at det fremmer unødig bekymring (informasjonen skal sikre at sykdommens konsekvenser fremstilles realistisk uten å skape unødig uro
  • påse at håndtering av sykdommen presenteres på en balansert og riktig måte
  • ikke overfokusere på enkelte risikofaktorer, men plassere risikofaktorer inn i et helhetlig risikobilde for sykdom
  • ikke urettmessig vektlegge spesielle behandlingsmuligheter eller et behov for å søke behandling
  Veiledning
  Med etterprøvbar menes at mottaker gjøres i stand til å gjenfinne grunnlaget for informasjonen. Det er ikke tilstrekkelig å dele ut dokumentasjonen på oppfordring.
  Åpenbare, faktiske forhold krever imidlertid ikke referanser; for eksempel påstanden «det er ikke sunt å røyke».
  Det er ingen spesifikke krav til hvordan referanser etter dette kapittelet skal gjengis. Kapittel 8.8 og 8.9 gjelder ikke.