• Legemiddelindustriens bransjeregler10.3 Særlig aktsomhet kreves ved omtale av sykdom med få behandlingsalternativer

    10.3 Særlig aktsomhet kreves ved omtale av sykdom med få behandlingsalternativer

    Ved helse- og sykdomsinformasjon som omtaler sykdommer der det kun finnes ett eller få alternative Legemidler til behandling, vil oppmerksomheten kunne dras mot ett spesifikt Legemiddel. Dette uavhengig av om det er referert til eller ikke. I slike tilfeller er det spesielt viktig at informasjonen ikke fokuserer på behandling, men på helse, sykdom og informasjon om hvor man kan søke råd.