• Legemiddelindustriens bransjeregler1.9 Legemiddelprøver

    1.9 Legemiddelprøver

    Legemiddelprøve er en minstepakning av et Legemiddel som kan deles ut til Helsepersonell i henhold til kapittel 24. Hensikten med slik utdeling er at Helsepersonell skal kunne gjøre seg kjent med legemidlene.