• Legemiddelindustriens bransjeregler1.7 Helsepersonellforening

    1.7 Helsepersonellforening

    Med Helsepersonellforening menes en juridisk enhet bestående av en ikke-kommersiell sammenslutning av Helsepersonell eller Annet helsepersonell som har en felles interesse, sak eller et fagområde de ønsker å fremme. Helsepersonellforeninger skal følge reglene for Helseorganisasjoner med mindre annet fremgår.

    Veiledning
    Eksempler på Helsepersonellforening kan være Norsk nevrologisk forening, Norsk cardiologisk selskap eller diverse faggrupper under Norsk Sykepleieforbund.
    Helsepersonellforeningene er underlagt de samme bestemmelser som Helseorganisasjoner når det gjelder for eksempel bestemmelser om støtte i kapittel 19, bestemmelser om kjøp av tjenester i kapittel 20 o.l.