• Legemiddelindustriens bransjeregler1.2 Destinasjon og Sted

    1.2 Destinasjon og Sted

    Med Destinasjon menes den geografiske destinasjon; by, tettsted mv.

    Med Sted menes hotell, møtelokale eller restaurant, der et arrangement eller bespisning e.l. finner sted.