• Legemiddelindustriens bransjeregler1.14 Pasient- og brukerorganisasjonsrepresentant

    1.14 Pasient- og brukerorganisasjonsrepresentant

    Person som har mandat til å representere og fremføre de kollektive synspunktene til en Pasient- og brukerorganisasjon i en spesiell sak eller på et sykdomsområde.