• Legemiddelindustriens bransjeregler1.12 Reglene

    1.12 Reglene

    Med Reglene menes bestemmelsene i dette dokumentet med hvit bakgrunn. Veiledningene er skrevet med annen font og bakgrunn, på slutten av det aktuelle kapittelet.

    Veiledningene er skrevet med annen font på slutten av regelen.