• Legemiddelindustriens bransjeregler

  Legemiddelindustriens bransjeregler

  Regler for markedsføring

  I tillegg til myndighetenes reklameregler har LMI utarbeidet egne regler for markedsføring av legemidler. Reglene kommer til anvendelse ved alle former for kommunikasjon mellom produsent/leverandør og helsepersonell eller allmennhet.

  Totalt er det 27 kapitler i LMIs regelverk. Reglene er basert på det europeiske bransjeregleverket EFPIAs regelverk. Det norske regelverket omhandler i hovedsak det samme som det offentlige regelverket, men går lenger på enkelte områder. Reglene er revidert våren 2022, og de oppdaterte reglene ble fastsatt av Legemiddelindustriens (LMI) generalforsamling 29. mars 2022 med virkning fra 1. april 2022.

  Bransjeregler 2022

  LMI Industry Rules 2022 – English translation


  Veterinærmedisin

  For legemiddelselskaper som utvikler legemidler til dyr/fisk gjelder Legemiddelforskriften kapittel 13. I tillegg har LMI et eget bransjeregelverk for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler. Reglene ble sist endret på generalforsamling 24. mars 2021.

  Bransjeregelverk veterinærmedisinske legemidler

  Industry Rules 2021 for Pharmaceuticals – Fish – English translation