Avgjørelser

Avgjørelser

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0420

Rådet for legemiddelinformasjons ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 8. april 2021 digitalt møte for å behandle anke fra Glaxo Smith Kline AS …

Rådsavgjørelse 13. september 2021 – Insulin Kampanje R0121

Rådet avholdt 13. september 2021 møte hvor sak R0121: Insulin Kampanje – Novo Nordisk, ble behandlet. Klager: Sanofi-aventis Norge AS …

Rådsavgjørelse 12. april 2021 – Bookingbrev for Toujeo R0720

Rådet avholdt 12. april 2021 møte hvor sak R0720: Bookingbrev for Toujeo (insulin glargin 300 E/ml), Sanofi-Aventis AS, ble behandlet. …

Rådsavgjørelse 14. juni 2021 – Sak Migrenesamtaler R0620

Rådet avholdt 14. juni 2021 møte hvor sak R0620: Migrenesamtaler, Novartis Norge AS, ble behandlet. Klager: Norsk Forening for Allmennmedisin …

Rådsavgjørelse 14. desember 2020 – Sak Manglende opplasting i det elektroniske arkiv R0520

Rådet avholdt 14. desember 2020 møte hvor sak R0520 «Manglende opplasting i det elektroniske arkiv» ble behandlet. Klager: Rådets sekretariat …

Rådsavgjørelse 21. september 2020: «Reklame for Jardiance» R0320

Klager: Mundipharma AS Innklaget: Boehringer Ingelheim Norway KS («Boehringer Ingelheim») Hele saksdokumentet

Avgjørelse i Rådets Ankenemnd A0420 vedr. Klage på reklame Otrason «GSK» R0420

Rådet for legemiddelinformasjons ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 8. april 2021 digitalt møte for å behandle anke fra Glaxo Smith Kline AS …

Rådsavgjørelse 14. desember 2020: «Manglende opplasting i det elektroniske arkiv» R0520

Klager: Rådets sekretariat Innklaget: MSD Norge AS Hele saksdokumentet

Avgjørelse i Rådets ankenemnd A0220 vedr.: Klage på reklame for Kampanje for miljøvennlige inhalatorer «GSK»

Rådets ankenemnd avholdt 3. september 2020 møte i anledning anke fremsatt av Boehringer Ingelheim Norway KS over vedtak truffet av …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd A0120 vedr.: Klage på reklame for Pasientinformasjonsmateriell i relasjon til SELECT …

Rådets ankenemnd avholdt 3. september 2020 møte i anledning anke fremsatt av Boehringer Ingelheim Norway KS over vedtak truffet av …