• Legemiddelindustriens bransjeregler5. Åpenhet

    5. Åpenhet

    a) Alle legemiddelfirmaer må årlig offentliggjøre en liste over hvilke pasientorganisasjoner de gir økonomisk bidrag og signifikante ikke-økonomisk bidrag. Dette skal omfatte en kort prosjektbeskrivelse slik at det er lett å forstå betydningen og omfanget. Beskrivelsen skal også omfatte de totale kostnadene oppgitt i beløp. For signifikante ikke økonomiske bidrag som ikke kanoppgisiverdiskaldetpåenklarogtydeligmåtebeskriveshvilkennytte pasientorganisasjonen har av ikke-økonomiske bidrag. Informasjonen kan gis på nasjonalt eller europeisk plan, og skal oppdateres minst en gang i året.

    b) Legemiddelfirmaer skal alltid sørge for at det kommer frem i alt materiale hvis firmaet har bidratt økonomisk eller ikke-økonomisk til prosjektet.