• Legemiddelindustriens bransjeregler4. Pasientorganisasjoners uavhengighet og forbud mot redaksjonell kontroll

    4. Pasientorganisasjoners uavhengighet og forbud mot redaksjonell kontroll

    Legemiddelfirmaer skal ikke yte økonomisk bidrag til en pasientorganisasjons administrasjon og heller ikke overta sekretariatsfunksjonen helt eller delvis. Dette kan reise spørsmål ved pasientorganisasjonens integritet.

    I forbindelse med økonomisk eller ikke-økonomisk støtte fra industrien skal det ikke legges føringer på faglige og ikke-faglige og interessepolitiske oppfatninger som den enkelte pasientorganisasjonen har.

    Legemiddelfirmaer skal ikke påvirke teksten i materialet fra pasientorganisasjonen på en slik måte at det favoriserer egne forretningsinteresser. Dette hindrer ikke firmaene i å rette på faktiske feil. Pasientorganisasjoner kan be firmaer om utkast til tekst fra et åpent og vitenskapelig perspektiv.