• Legemiddelindustriens bransjeregler3. Bruk av logo eller annet materiale som tilhører partene

    3. Bruk av logo eller annet materiale som tilhører partene

    Legemiddelfirmaets offentlige bruk av en pasientorganisasjons logo eller annet materiale, krever en skriftlig tillatelse fra organisasjonen. Når man søker om tillatelse, må det klart og tydelig opplyses om hensikten og på hvilken måte logoen og/eller materialet skal brukes. Logoer/materiale skal ikke brukes på en slik måte at det skapes forestillinger om avhengighet mellom pasientorganisasjoner og legemiddelfirmaer.