• Legemiddelindustriens bransjeregler1. Samarbeid skal ikke omfatte markedsføring av reseptpliktige medisiner

    1. Samarbeid skal ikke omfatte markedsføring av reseptpliktige medisiner

    Regler for markedsføring av legemidler forbyr markedsføring av reseptpliktige legemidler overfor allmennheten.