• Legemiddelindustriens bransjereglerSamarbeid mellom legemiddelindustri og pasientorganisasjoner