• Legemiddelindustriens bransjereglerRegler om reklame

  Regler om reklame

  Bestemmelsene i dette kapitlet får anvendelse ved alle former for markedsføring mellom produsent/leverandør og dyrehelsepersonell eller allmennhet, herunder konferanser, møter og andre salgsfremmende tiltak, samt støtte til produksjon av trykksaker, filmer eller annet materiale.

  Bestemmelsene omfatter ikke:

  • etikett, pakningsvedlegg eller spesiell preparatomtale som godkjennes ved utstedelse av markedsføringstillatelse,
  • utsendelse av tekniske faktaopplysninger, f.eks. pris og pakningsstørrelser, når dette ikke kobles mot bruksområde eller preparatomtale,
  • en legemiddelprodusents/-leverandørs omtale av helsespørsmål eller sykdomsomtale når det ikke direkte eller indirekte kobles med omtale av ett eller flere legemidler.