• Legemiddelindustriens bransjereglerKrav til utdeling av gratisprøver

  Krav til utdeling av gratisprøver

  For utdeling/utlevering av gratisprøver av legemidler gjelder følgende regler:

  • Prøvenemå bare utleveres til veterinærer og For reseptpliktige legemidler omfatter ordningen bare de legemidler den enkelte har rett til å foreskrive.
  • Enhverutlevering skal bare skje etter skriftlig og signert rekvisisjon fra veterinær eller
  • Det kan bare utleveres en prøve av legemidlet år til hver veterinær eller fiskehelsebiolog. Finnes legemidlet i flere former eller styrker, kan det utleveres en prøve av hver form og styrke. Prøvens størrelse skal tilsvare den minste markedsførte pakning.
  • Hverprøve skal være merket: «Gratis legemiddelprøve – ikke for salg».
  • Medprøven skal følge fullstendig spesiell
  • Det må ikke utleveres prøver av ikke-godkjente
  • Det må ikke utleveres prøver av legemidler i reseptgruppe A eller av legemidler med innhold av stoffer som er klassifisert i henhold til internasjonale konvensjoner om psykotrope eller narkotiske
  • Det enkelte firma skal holde oversikt over de legemiddelprøver som er Disse lister skal oppbevares i 2 år og på forespørsel utleveres legemiddelmyndighetene.