• Legemiddelindustriens bransjereglerDefinisjon av reklame

    Definisjon av reklame

    Med reklame for legemidler, herunder også vaksiner, menes enhver form for skriftlig og muntlig omtale, bilde, samt utdeling av gratisprøver av legemidler (med «legemidler» menes heretter legemidler til dyr eller fisk), som er utformet i den hensikt å fremme salget eller bruken/anvendelsen.