• Legemiddelindustriens bransjereglerAnsatte i farmasøytisk virksomhet

  Ansatte i farmasøytisk virksomhet

  Ansatte i farmasøytisk industri skal gis tilstrekkelig opplæring av eller på vegne av firmaet de er ansatt i, og skal ha fagkunnskap til å kunne presentere informasjon om firmaets produkter på en nøyaktig og ansvarsfull måte.

  1. De må handle i samsvar med LMIs Regelverk for legemiddelinformasjon og offentlige lover og
  2. De må utføre sine oppgaver etisk og
  3. Under hvert besøk må ansatte i farmasøytisk industri i overensstemmelse med offentlige lovverk gi de personene som de besøker, eller sørge for å ha tilgjengelig for dem, preparatomtaler til alle de legemidlene de
  4. De må omgående meddele sitt firma all informasjon de måtte motta i forhold til bruken av legemidlet de presenterer, og da særlig opplysninger om
  5. Ansatte i farmasøytisk industri som driver salg av legemidler til dyr og fisk må til enhver tid tilfredsstille gjeldende krav til kunnskap og opplæring. Styret i LMI fastsetter vilkårene.
  6. Ansatte i farmasøytisk industri må aldri i kontakt med dyrehelsepersonell bevisst skjule sin identitet eller hvilket firma de