• Legemiddelindustriens bransjereglerInnledning, anvendelighet og definisjoner

  Innledning, anvendelighet og definisjoner

  Innledning

  Den europeiske legemiddelindustriorganisasjonen EFPIA har sammen med pasientorganisasjoner i Europa blitt enige om følgende prinsipper for samhandling mellom legemiddelindustrien og pasientorganisasjoner:

  1. Pasientorganisasjonenes uavhengighet når det gjelder arbeidsområde, aktiviteter og standpunkter skal garanteres.

  2. Samarbeid mellom pasientorganisasjoner og legemiddelindustrien skal være basert på gjensidig respekt ut fra det at begge parters syn og beslutninger har samme verdi.

  3. Legemiddelindustrien skal ikke be om at en pasientorganisasjon skal arbeide for, og pasientorganisasjoner skal ikke fremme en bestemt reseptbelagt medisin.

  4. Målene for og omfanget av samarbeidet skal være transparent for omgivelsene. Økonomisk og ikke-økonomisk støtte som ytes av legemiddelindustrien skal alltid klart defineres og avtales.

  5. Pasientorganisasjoner oppfordres til å samarbeide med flere enn et legemiddelfirma.

  Anvendelighet og definisjoner

  Reglene gjelder for LMIs medlemmer og tredjepart som arbeider for disse, og for norske pasientorganisasjoner.

  Pasientorganisasjoner er definert som ideelle organisasjoner (inkludert paraplyorganisasjonene som de tilhører), og består i hovedsak av pasienter og/eller omsorgspersoner.

  Brukerorganisasjoner inngår i definisjonen av pasientorganisasjon. Pasientorganisasjoner skal være demokratiske, de skal ha vedtekter, arbeide med interessepolitikk og de skal føre regnskap etter gjeldende regler.