• Legemiddelindustriens bransjeregler9.2 Adresselister og registrering

    9.2 Adresselister og registrering

    Adresselister skal holdes oppdatert. Et Medlemsfirma skal fjerne Helsepersonell som ønsker det fra sine lister. All behandling av Helsepersonells personopplysninger skal følge de regler som gjelder for behandling av personopplysninger.

    Veiledning
    Regler for behandling av personopplysninger omfatter i første rekke lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr 31 («Personopplysningsloven») og forskrift om behandling av personopplysninger av 15. desember 2000 nr 1265.