• Legemiddelindustriens bransjeregler8.8 Krav til dokumentasjon

  8.8 Krav til dokumentasjon

  Alle opplysninger som tas med i Reklamen skal kunne dokumenteres.

  All dokumentasjon av Legemidlets egenskaper og virkninger må skje ved henvisning til produktets SPC eller en gyldig vitenskapelig referanse, jf. punkt 8.9. Det kreves ikke referanse for obligatorisk informasjon (jf. punkt 8.2. andre avsnitt) eller teknisk faktainformasjon (f.eks. om markedsføringstillatelsen, pakningsstørrelser, styrke eller formuleringer).

  Veiledning
  Referansen skal normalt være publisert i trykt eller elektronisk form. Gyldige referanser i Reklame som henvender seg til norsk Helsepersonell bør være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
  Referanser bør skrives som beskrevet i Tidsskrift for Den norske legeforeningens forfatterveiledning,
  I de tilfeller hvor det er SPC man henviser til, bør man referere til nummerert avsnitt, f.eks. «SPC avsnitt 5.1», eventuelt med tillegg av sidetall dersom dette anses nødvendig. Videre skal SPC dateres. Hvis dato i SPC mangler, kan bruks-/utskriftsdato dateres slik: «gjeldende pr. dd.mm.åååå».