• Legemiddelindustriens bransjeregler8.6 Nyhet

    8.6 Nyhet

    Ordet «nyhet», «ny» og lignende må ikke brukes mer enn ett år etter at et nytt produkt eller en ny indikasjon ble introdusert i det norske markedet.