• Legemiddelindustriens bransjeregler8.3 Påminnelsesreklame

    8.3 Påminnelsesreklame

    Kravene i punkt 8.2 andre avsnitt trenger ikke følges dersom Reklamen bare er ment som en påminnelse, forutsatt at Reklamen ikke inneholder noe annet enn preparatets navn, generisk navn på virkestoff samt markedsførers navn.

    Veiledning
    Påminnelsesreklame («reminder») skal ikke inneholde bilder og heller ikke tekst utover det som er nevnt, dvs. preparatets navn, generisk navn på virkestoff samt markedsførers navn.