• Legemiddelindustriens bransjeregler8.14 Særlig om Reklame for reseptfrie Legemidler til Helsepersonell

    8.14 Særlig om Reklame for reseptfrie Legemidler til Helsepersonell

    Reklame for reseptfrie Legemidler rettet mot Helsepersonell skal følge reglene i dette kapittel 8 i sin helhet.