• Legemiddelindustriens bransjeregler8.13 Felleskatalogen

    8.13 Felleskatalogen

    Felleskatalogen AS utgir Felleskatalogtekster over Legemidler markedsført i Norge for human- og veterinærmedisin på nett.

    Alle markedsførte Legemidler fra Medlemsfirma skal være oppført i Felleskatalogen på www.felleskatalogen.no

    Felleskatalogteksten skal til enhver tid samsvare med sist godkjente SPC. Felleskatalogtekst er per definisjon Reklame.