• Legemiddelindustriens bransjeregler8.11 Illustrasjoner

    8.11 Illustrasjoner

    Ved bruk av illustrasjoner skal kilden oppgis. Hvis illustrasjonene er modifisert skal dette fremgå.

    Illustrasjoner må ikke gi et misvisende bilde av et Legemiddels egenskaper eller verdi.