• Legemiddelindustriens bransjeregler7.9 Forbud mot sammenlignende Reklame

    7.9 Forbud mot sammenlignende Reklame

    Det er ikke tillatt å hevde at Legemidlet er likeverdig eller bedre enn annen behandling eller annet Legemiddel. Alle former for sammenligninger av reseptfrie Legemidler er ikke tillatt.