• Legemiddelindustriens bransjeregler7.5 Reklamen skal fremstå som Reklame for Legemiddel

    7.5 Reklamen skal fremstå som Reklame for Legemiddel

    Reklame til allmennheten skal alltid fremstilles slik at det klart fremgår at det er Reklame og at Legemidlet det Reklameres for er klart identifisert som et Legemiddel.